Wtyczki

Wtyczki dla offroad umożliwiają podłączenie instalacji elektrycznej do przyczepy, jeżeli pojazd jest w nią wzbogacony. Akcesoria te są konieczne, ponieważ pozwalają w prawidłowy sposób oświetlić przyczepę. 

Wtyczki dla samochodów terenowych zwiększające widoczność pojazdu

Uczestnictwo w ruchu dro...