Produktów na stronę:

Tachograf jest urządzeniem rejestrującym, powszechnie wykorzystywanym w pojazdach prowadzonych przez kierowców zawodowych. Jego główną funkcją jest monitorowanie różnorodnych aspektów pracy kierowcy. Dlatego też, tarcze tachograficzne dla ciężarówek stanowią kluczowy element wyposażenia każdego pojazdu używanego w ramach działalności zawodowej.

Tarcze do tachografów - dlaczego są istotne?

Tarcze tachografu stanowią obowiązkowe elementy wyposażenia dla zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych, a obowiązek ich stosowania jest uregulowany prawnie w wielu krajach. Tachograf, którego zadaniem jest regulacja warunków pracy, przede wszystkim dla kierowców autobusów i ciężarówek, wymaga stosowania tarcz, aby rejestrować i przechowywać zebrane dane. Te specjalistyczne wkłady są zaprojektowane do dokładnego zapisywania parametrów pracy na odpowiednio przygotowanej powierzchni. Zgodnie z prawem, tarczki tachografu pełnią funkcję oficjalnego dokumentu, co implikuje, że każda próba jej fałszowania lub manipulowania danymi jest traktowana jako przestępstwo.

Tarcze do tachografów rejestrują różnorodne parametry dotyczące pracy kierowcy, takie jak:

  • czas pracy,
  • rodzaj aktywności (jazda, odpoczynek),
  • przejechany dystans,
  • prędkość pojazdu.

Dzięki tym danym możliwe jest nie tylko monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, ale również zapewnienie bezpieczeństwa na drogach poprzez kontrolę nad czasem prowadzenia pojazdu i odpoczynkiem kierowcy.

Jak używać tarcz tachografu?

Przed zakupem tarcz tachografu dla ciężarówek, ważne jest zrozumienie podstawowych zasad działania tachografu, który jest instalowany w pojeździe. Typ tachografu nie zależy od marki czy modelu ciężarówki, co oznacza, że nie istnieją uniwersalne wytyczne dotyczące dopasowania tachografu do konkretnego pojazdu. Istotne jest regularne wymienianie tarcz tachografu, zgodnie z przepisami prawa wymagającymi ich zmiany co najmniej raz na 24 godziny przy aktywnym użytkowaniu pojazdu. Niezastosowanie się do tej zasady i brak nowej tarczy w tachografie prowadzi do nadpisania danych, co może skutkować utratą wcześniej zarejestrowanych informacji i uczynić je nieodczytywalnymi. W przypadku kontroli drogowej, brak aktualnej tarczy może skutkować mandatem za przekroczenie dozwolonego czasu pracy.

Dodatkowo, zawodowi kierowcy ciężarówek są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentacji zawierającej zapisy z tachografu pokrywające ostatnie 28 dni pracy. W sytuacji kontroli, muszą oni być w stanie przedstawić te dane odpowiednim organom kontrolnym. Po tym okresie, wszystkie zebrane informacje powinny zostać przekazane do firmy, w której kierowca jest zatrudniony, co umożliwia odpowiednie archiwizowanie i analizę danych dotyczących czasu pracy.

Tarczki do tachografów w ofercie KAMAR

W ofercie dystrybutora KAMAR znajduje się szeroki wybór tarcz tachografu, które są niezbędnym elementem dla zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych, umożliwiającym dokładną rejestrację czasu pracy, prędkości pojazdu, przejechanej odległości oraz czasu odpoczynku. Tarczki do tachografów dostępne w KAMAR są zaprojektowane z myślą o spełnieniu obowiązujących norm prawnych i zapewnieniu wysokiej precyzji zapisu danych, co jest kluczowe dla zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

Tarcze tachografu charakteryzują się wysoką jakością wykonania i są kompatybilne z większością dostępnych na rynku tachografów analogowych. Na tarczach znajdują się pola umożliwiające zapis różnych rodzajów danych, w tym:

  • Czas pracy - rejestrowany jest zarówno czas prowadzenia pojazdu, jak i okresy odpoczynku,
  • Prędkość pojazdu - umożliwia monitorowanie prędkości w czasie rzeczywistym,
  • Przejechana odległość - pozwala na śledzenie całkowitego dystansu pokonanego przez ciężarówkę,
  • Aktywność kierowcy - różnicowanie między jazdą, odpoczynkiem, a innymi rodzajami aktywności.

Każda tarcza jest zaprojektowana tak, aby zapewnić czytelny i trwały zapis danych, co jest niezwykle ważne w przypadku ewentualnych kontroli drogowych lub wewnętrznych audytów w firmie transportowej.

Oprócz tarcz, w KAMAR znajdą Państwo również rolki do tachografów cyfrowych, które są coraz częściej stosowane w nowoczesnych pojazdach ciężarowych. Rolki te są niezbędne do drukowania raportów z tachografu cyfrowego, umożliwiając kierowcom na bieżąco kontrolować i dokumentować swoją aktywność. Wydruk z rolki zawiera podobne informacje co tradycyjne tarcze tachografu, w tym dane o czasie pracy, prędkości, przejechanej odległości oraz odpoczynku.