Polityka prywatności w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H. Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.)

 

KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H. Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dbamy, ze szczególną troską, o ochronę Pani/Pana danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Pani/Pana prywatność jako naszego klienta. Dążymy do tego, aby każdy nasz Klient korzystający z usług i odwiedzający nasze strony internetowe oraz powierzający nam w inny sposób swoje dane osobowe czuł się w pełni bezpiecznie. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich osób niepowołanych, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami polityki prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

§.1 Postanowienia Ogólne

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) z siedzibą w Bydgoszczy, Al. Armii Krajowej 254  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000963218, NIP: 554-039-23-83, REGON: 093051226   Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.     Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3.     Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Pani/Pan”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.     Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5.     Dane osobowe podawane w formularzu na landingpage’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2. Administrator Danych

1.           Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiada Pani/Pan Konto na naszej stronie, lub wysyła formularz z zapytanie ze strony, oraz wysyła do nas bezpośrednio mail, to przetwarzamy Pani/Pana dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Czyli dane zwykłe, regulacje związane z danymi zwykłymi obejmuje artykuł 6 RODO (Zgodność przetwarzania z prawem.)

2.           Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

1.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2.     Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych do newslettera i osób zapisanych na webinaria.

3.     Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Panią/Pana jeśli [przykładowo] zapisała się Pani/Pan się do newslettera,

1.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@truck-kamar.pl

3.     Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pani/Pana danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

4.     Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5.     Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

6.     Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

7.     Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

8.     Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

9.     Następujące dane osobowe mogą być przetwarzane w Twoim imieniu przez Smartsupp w ramach świadczenia usług: 

10.  Szczegóły dotyczące odwiedzania strony internetowej: - Adresy URL odwiedzanych stron, data oraz godzina wizyty, informacje techniczne (np. rozdzielczość ekranu, typ urządzenia, typ przeglądarki czy też system operacyjny), adres IP odwiedzającego, dane geolokalizacyjne (kraj imiasto, w którym znajdował się odwiedzający).

11.  Dane kontaktowe: - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub dane kontaktowe kont na portalach społecznościowych;

12.  Szczegóły dotyczące odwiedzania strony internetowej: - Adresy URL odwiedzanych stron, data oraz godzina wizyty, informacje techniczne (np. rozdzielczość ekranu, typ urządzenia, typ przeglądarki czy też system operacyjny), adres IP odwiedzającego, dane geolokalizacyjne (kraj i miasto, w którym znajdował się odwiedzający).

 

        Podmiotów przetwarzających dane (ang. processor) “Smartsupp.com, s.r.o., ID No.: 036 68 681, z siedzibą na ul. Šumavská 31, 602 00 w Brnie.

        Zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta jest w naszym dobrze pojętym interesie. Wiąże się to z koniecznością przetwarzania plików cookie lub też innych danych podanych przez klientów w oknie czatu. Dane osobowe w oknie czatu są przetwarzane automatycznie. Zaawansowane funkcje są włączone tylko wtedy, gdy klienci na to wyrazili zgodę, co też obejmuje wykorzystanie analitycznych i/lub marketingowych plików cookie

§ 3. Narzędzia Google Analytics

1.           Strony www.mykamar.com KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) korzystają z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez KAMAR znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

2.           Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

   § 4.  Znaczniki nawigacyjne

1.           Znacznik nawigacyjny jest niewielkim plikiem obrazkowym umieszczanym na stronie internetowej, który umożliwia gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki, pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.
Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.          KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookie.

3.           Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.

4.           Niektóre biuletyny informacyjne lub inne wiadomości przesyłane przez KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) zawierają wbudowane linki, które umożliwiają potwierdzenie adresu e-mail odbiorców. Zgromadzone w ten sposób informacje są przez nas wykorzystywane do określenia zainteresowań użytkownika i podniesienia jakości przyszłych doświadczeń związanych z korzystaniem z naszego serwisu.
     

   § 5.  Narzędzia lokalizacyjne

1.           KAMAR może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.mykamar.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

§6. Pliki cookies

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.mykamar.com stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.mykamar.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1.     dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. W ramach serwisu internetowego www.mykamar.com możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

1.     "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

2.     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

3.     pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

4.     "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

5.     "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.mykamar.com z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.mykamar.com a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

§ 7.  Twoje prawa.

 

1.           Zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych co oznacza w zależności od okoliczności sprzeciw lub cofnięcie zgody:

- wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie przez KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.),

-  na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem

Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: info@truck-kamar.pl

 

2.           Żądać dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail:  info@truck-kamar.pl

3.           Wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej

4.     P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.) lub spółki powiązane z KAMAR Knapkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna (dawniej P.P.H.Kamar J. L. Knapkiewicz sp. j.)

 

4.           Kontakt z nami.

W razie pytań skontaktuj się z nami: info@truck-kamar.pl

lub naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: przemek@truck-kamar.pl