Respektując rozporządzenie RODO, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klientów, udostępniając adres e-mail: info@mykamar.com, przez który mogą Państwo otrzymać wszelkie niezbędne informacje na temat swoich danych osobowych.

Aby uzyskać dostęp, nanieść sprostowanie, ograniczyć, usunąć lub dokonać dowolnej zmiany w danych osobowych, prosimy o kontakt z naszą firmą poprzez powyższy adres e-mail.

Ponadto mając na uwadze istotność Państwa danych osobowych informujemy, że za pomocą powyższego adresu e-mail można zrealizować wszelkie uprawnienia, jakie przysługują Państwu z tytułu rozporządzenia RODO.